Kremacja

Kremacja

Kilka aspektów przemawiających za kremacją. W naszym kraju kremacji poddawany jest mały odsetek zmarłych. Wynika to z dwóch podstawowych przyczyn z przyczyn tradycyjnych oraz z małej dostępności usługi. Niemałe znaczenie ma wciąż silna pamięć wojny i obozów. Trzeba zauważyć, że w innych krajach spopielaniu ulega znacznie większa liczba zmarłych w Japonii kremuje się 98 % zmarłych, w Czechach 73%, w Wielkiej Brytanii 72%, w Niemczech 35%, w USA 20%.

Uzasadnieniem dla tej formy pochówku są następujące argumenty:

  • znacznie mniejsze koszty pogrzebu
  • pochówek tradycyjny związany jest z zajmowaniem stosunkowo dużego terenu na wielu cmentarzach brakuje już miejsca na pochówki, opłata za miejsce na cmentarzu jest coraz wyższa
  • przyczyny psychologiczne kremacja jest znacznie bardziej higieniczna od pochówku tradycyjnego

Opis kremacji

Kremacja swoje początki posiada w religii takich krajów jak Indonezja, Japonia, Indie i jest tam celebrowana od wieków. Czynność ta jest sposobem grzebania umarłych poprzez spalenie zwłok. Według religii krajów, z których się wywodzi, oznacza wyzwolenie uwięzionej w ciele duszy i przygotowanie jej przez oczyszczenie do następnego wcielenia reinkarnacji. Taka metoda pochówku stosowana jest również w zachodniej i południowej europy od ponad stu lat.

Kremacja zwłok odbywać się będzie w piecu kremacyjnym. Powietrze dostarczane do procesu spalania podgrzewane jest w sklepieniu pieca. Wiele warstw materiałów izolacyjnych oraz odzysk ciepła powodują, że eksploatacja pieca jest bardzo ekonomiczna a jego zewnętrzne płyty osłonowe są chłodne. Po rozgrzaniu pieca do temperatury 700-800 0C nie ma potrzeby dostarczania dodatkowej energii. Konstrukcja pieca jest wynikiem szczegółowych badań procesów kremacji i dużego praktycznego doświadczenia konstruktorów, co powoduje, że spełnia on wymagania dotyczące skutecznego przeprowadzania kremacji przy zachowaniu warunków higieny oraz zapewnia, że w procesie kremacji z pieca nie wydostaje się dym, zapach ani pył. Przeciętny czas trwania procesu kremacji wynosi 80-120 minut.